Haza > Hírek > Tartalom

A léptetőmotor gyorsulásának és lassulásának folyamatvezérlő technológiája

Jan 13, 2020

A léptetőmotor gyorsulásának és lassulásának folyamatvezérlési technológiája

A léptetőmotor széles körű alkalmazása miatt egyre több kutatás folyik a léptetőmotor vezérléséről. Ha a lépési impulzus indításkor vagy gyorsításkor túl gyorsan változik, a forgórész nem tudja követni az elektromos jelnek a tehetetlenség miatt bekövetkező változását, ami rotor zárolását vagy elakadását eredményezi. Ha ugyanazon ok miatt megáll vagy lelassul, az túllépést okozhat. A lépcsőn kívüli és a lépcsőn kívüli reteszelt rotor megakadályozása és a működési frekvencia javítása érdekében ellenőrizni kell a léptetőmotor sebességét.

A léptetőmotor sebessége az impulzus frekvenciájától, a forgórész fogainak számától és az ütemtől függ. Szögsebessége közvetlenül arányos az impulzus frekvenciájával, és időben szinkronizálva van az impulzussal. Ezért, amikor a rotor fogainak száma és a futó ütés rögzítve van, a kívánt sebességet az impulzus frekvencia szabályozásával lehet elérni. Mivel a léptetőmotorot szinkron nyomatékkal indítják el, a lépés elvesztése érdekében az indítási frekvencia nem magas. Különösen a teljesítmény növekedésével a forgórész átmérője növekszik, a tehetetlenség növekszik, és a indítási frekvencia és a maximális üzemi frekvencia közötti különbség tízszeres lehet.

A léptetőmotor indítási frekvenciája lehetetlenné teszi az üzemi frekvencia közvetlen elérését induláskor, de indítási folyamatnak kell lennie, vagyis az alacsony fordulattól a fokozatosan haladási sebességig. A' t futási frekvencia nem állhat azonnal nullára, amikor leáll, de folyamatban kell lennie a sebesség fokozatos nullázására nagy sebességnél.

A léptető motor kimeneti nyomatéka az impulzus frekvencia növekedésével csökken. Minél nagyobb a kezdési frekvencia, annál kisebb a kezdőnyomaték, és annál rosszabb a teherhajtás képessége. Amikor a léptetőmotor elindul, akkor nem lép fel és leáll, ha leáll. Annak érdekében, hogy a léptetőmotor gyorsan elérje a kívánt sebességet anélkül, hogy lépést veszítené vagy túllépne, a lényeg az, hogy a gyorsuláshoz szükséges nyomatékot teljes mértékben kihasználják a léptetőmotor által biztosított nyomatékkal különböző üzemi frekvenciák mellett, és ne lépje túl a nyomatékot. Ezért a léptetőmotor működtetéséhez általában a gyorsulás, az egyenletes sebesség és a lassulás három szakaszán kell keresztülmennie, ami megköveteli, hogy a gyorsulási és lassítási folyamatnak a lehető legrövidebbnek, az állandó sebességű időnek pedig a lehető leghosszabbnak kell lennie. Különösen a gyors reagálást igénylő munkák esetén a kiindulási ponttól a végpontig a legrövidebb, ami a legrövidebb gyorsítási és lassítási folyamatot igényli, miközben az állandó sebesség mellett a legnagyobb a sebesség.

Számos kutató itthon és külföldön sok kutatást végzett a léptetőmotor sebességszabályozó technológiájáról. Különféle matematikai modelleket hoztak létre a gyorsulás és a lassulás szabályozására, ilyenek például az exponenciális modell, a lineáris modell stb., Különféle vezérlőáramköröket terveztek és fejlesztettek ki, javították a léptetőmotor mozgási jellemzőit, kibővítették az alkalmazást a léptetőmotor tartománya, az exponenciális gyorsulás és a lassulás figyelembe véve a léptetőmotor belső velejáró nyomatékának frekvenciajellemzőit. Ez nemcsak azt tudja biztosítani, hogy a léptetőmotor ne veszítse el a mozgást, hanem teljes mértékben játssza a motor belső tulajdonságait, és lerövidítse a a sebesség fel és le sebessége. A motor terhelésének megváltozása miatt azonban a lineáris gyorsulást és a lassulást nehéz megvalósítani, csak akkor kell figyelembe venni, hogy a motor szélsebessége a terhelhetőségi tartományban arányos az impulzussal, és nem változik az ingadozás miatt az áramellátási feszültség és a terhelési környezet értéke. Ennek a módszernek a gyorsulása állandó. Hátránya, hogy a léptetőmotor kimeneti nyomatéka nem veszi teljes mértékben figyelembe a sebesség változásának jellemzőit, és a léptetőmotor nagy sebességnél elveszíti a lépést.